Normalisering af nedsat bevægelighed i kroppen hos dyr og mennesker

Forretningsbetingelser

Her kan du læse vores forretningsbetingelser gældende for ophold af heste, ejendele og personer vedr. ophold på Klinike Jylovs ejendom. Vi opfordre til at læse det grundtig igennem før ankomst. 

Gældende prisliste kan downloades her

Foder:

Der er hø med i opstaldningsprisen. Der gives hø 3 gange dagligt, deruodver er der adgagn til hø på fold. 
Krybbefoder medbringes selv. Ønses det at bruge staldens fodreautomater, skal der medbringes pillefoder IKKE mysli. Det er dog muligt at købe foder gennem os. Vi fodre med foder fra Nordic Horse

Risiko:

Opstaldning sker for ejernes regning og risiko.Klinik Jylov fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Hesteejer er fuldt bekendt med at hesteejers hest ikke er dækket af Klinik Jylov´s forsikring. Dette gælder også medbragt udstyr

Skulle hesten i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrlæge, vil Klinik Jylov så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes.
Viser hesten tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Klinik Jylov uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hesten, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af ejer.

 

Klinik Jylov bærer ingen risiko eller ansvar for hestens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, korrektion og håndtering.

  

 

 

Betaling:

Ved bestilling betales der 500 kr. i reservationsgebyr. Beløbet fratrækkes det samlede ophold, som betales ved afhentinig af din hest. Er din hest på længere varende ophold, afregnes der hver  den 1 i måneden. 

Afbestilling:

Det indbetalte reservationsgebyr refunderes ikke ved afbestilling. Afbestilling skal ske senes 30 dage før aftalte dato ellers hæftes der for et ½ ophold.  

Ophold på området:

Stalden er åben fra kl. 9 til kl. 21. Du er velkommen til at benytte stedets ridebane, hvis dette ikke forstyre igangværende aktiviteter for stedet andre heste. Der er gode tur muligheder i området. Du kan læse mere om Tarup/Davinde området her.

Hunde skal være i snor når de er på området. Efterladens skaber skal fjernes. 

Der rydes op efter en, når man har været på besøg. Heste efterladenskaber m.m. fjernes, så her altid fremstår ryddeligt. Har din hest fået behandling den pågældende dag, må den ikke rides eller longeres de efterfølgende 36 timer. 

 

Klinik Jylov - Tingkærvej 92, 5220 Odense sø - tlf.: 29893205

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk